Звітність учителя

001-Звітність учителя.doc
Microsoft Word Document 70.5 KB
002-Виконання програми.doc
Microsoft Word Document 52.0 KB
003-Аналіз успішності за 2011-12.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
004-Аналіз методроботи учителя.doc
Microsoft Word Document 98.0 KB
005-Статистичний звіт.doc
Microsoft Word Document 113.0 KB
006-Статзвіт-7 клас-03+.xls
Microsoft Excel Table 31.0 KB
008-Аналіз вихроботи 2011-12.doc
Microsoft Word Document 39.5 KB
Методичні поради щодо складання плану індивідуальної підготовки до атестації педагогічних працівників, про
Індивідуальна підготовка та проходження
Microsoft Word Document 81.5 KB

Методичні рекомендації вчителям, які викладають предмет "Художня культура"

Головні завдання курсу "Художня культура"

1. Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей.

2. Опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, які забезпечують здатність куреватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти.

3. Розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливості інших національних картин світу.

4. Виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.


Обов'язки вчителя художньої культури


Вчитель повинен:

1. Створювати умови для передачі аури творів мистецтв та позитивної енергії учням.

2. Розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.

3. Вчити співпереживати та інтерпретувати, прилучатися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, самовизначатися у світі культури, удосконалювати свій художній світ.Якою інформацією повинен володіти вчитель художньої культури?


1. Знати вимоги державних документів про освіту.

2. Сучасними інноваційними процесами і технологіями в галузі освіти.

3. Сучасними вітчизняними та зарубіжними науково-педагогічними вимогами до художньо-естетичного розвитку школярів.

4. Психологічними закономірностями загального і художнього розвитку учнів.

5. Базовими та варіативними навчальними програмами з мистецтва для загальноосвітніх закладів.

6. Методикою проведення уроків з предмету "Художня культура".

7. Знати особливості інноваційних педагогічних технологій (інтерактивних, проектних та ін.) порівняно з традиційним навчанням.

8. Розуміти специфіку організації самонавчання в галузі мистецтва та специфіку організації позаурочної, гурткової та клубної роботи.Які вміння повинні бути у вчителя художньої культури?


Вчитель повинен вміти:

1. Проводити уроки з предмету "Художня культура" з учнями старших класів та дотримуватися вимог навчальних програм.

2. Впроваджувати інноваційні технології викладання мистецтва.

3. Застосовувати сучасні аудіовізуальні засоби, засоби мас медіа.

4. Діагностувати художньо-естетичний розвиток учнів за критеріями оцінювання освітніх результатів.

5. Добирати художні твори для проведення уроків (музичні, образотворчі, візуальні).

6. Самостійно працювати із сучасною психолого-педагогічною літературою та мистецькими матеріалами (слайди, фонохрестоматії, відео) та організувати позаурочну діяльність учнів з художньої культури.Що потрібно готувати до кожного уроку?


1. Технічне забезпечення уроку (для прослуховування музики, демонстрації відео, перегляду слайдів, комп'ютерних презентацій та проектів).

2. Додаткову літературу (інформаційні джерела, довідники, літературні твори, періодичні видання, енциклопедії).

3. Роздатковий матеріал.

4. Наочні матеріали (портрети, репродукції, художній вернісаж із дитячих робіт, схеми (комп'ютерні), таблиці, виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва та ін.).

Документація вчителя

• Календарно-тематичне планування.

• Поурочні плани роботи.

• Аналіз рівня навчальних досягнень учнів.

• Діагностика художньо-естетичного розвитку учнів 9-11 класів та аналітичний самоконтроль.

• План позаурочної виховної роботи з художньої культури.

• Наочні матеріали: схеми, плакати, мультимедійні презентації, репродукції картин, споруд, скульптур, портрети видатних діячів, відеотека, фонохрестоматія.

• Роздаткові матеріали:- тести до тематичного оцінювання (різнорівневі),

• - тести та питання до індивідуального письмового опитування,

• - питання до самостійних робіт, семінарів-практикумів, конференцій,

• - картки із схемами, таблицями,

• - опорні конспекти,

• - уривки художніх творів,

• - поезій,

• - історичних подій тощо.

• Сценарії виховних закладів, плани-конспекти відкритих уроків.

• Матеріали узагальненого досвіду роботи.

 Головні завдання курсу "Художня культура"

1. Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей.

2. Опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, які забезпечують здатність куреватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти.

3. Розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливості інших національних картин світу.

4. Виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.Обов'язки вчителя художньої культуриВчитель повинен:

1. Створювати умови для передачі аури творів мистецтв та позитивної енергії учням.

2. Розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.

3. Вчити співпереживати та інтерпретувати, прилучатися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, самовизначатися у світі культури, удосконалювати свій художній світ.Якою інформацією повинен володіти вчитель художньої культури?1. Знати вимоги державних документів про освіту.

2. Сучасними інноваційними процесами і технологіями в галузі освіти.

3. Сучасними вітчизняними та зарубіжними науково-педагогічними вимогами до художньо-естетичного розвитку школярів.

4. Психологічними закономірностями загального і художнього розвитку учнів.

5. Базовими та варіативними навчальними програмами з мистецтва для загальноосвітніх закладів.

6. Методикою проведення уроків з предмету "Художня культура".

7. Знати особливості інноваційних педагогічних технологій (інтерактивних, проектних та ін.) порівняно з традиційним навчанням.

8. Розуміти специфіку організації самонавчання в галузі мистецтва та специфіку організації позаурочної, гурткової та клубної роботи.Які вміння повинні бути у вчителя художньої культури?Вчитель повинен вміти:

1. Проводити уроки з предмету "Художня культура" з учнями старших класів та дотримуватися вимог навчальних програм.

2. Впроваджувати інноваційні технології викладання мистецтва.

3. Застосовувати сучасні аудіовізуальні засоби, засоби мас медіа.

4. Діагностувати художньо-естетичний розвиток учнів за критеріями оцінювання освітніх результатів.

5. Добирати художні твори для проведення уроків (музичні, образотворчі, візуальні).

6. Самостійно працювати із сучасною психолого-педагогічною літературою та мистецькими матеріалами (слайди, фонохрестоматії, відео) та організувати позаурочну діяльність учнів з художньої культури.Що потрібно готувати до кожного уроку?1. Технічне забезпечення уроку (для прослуховування музики, демонстрації відео, перегляду слайдів, комп'ютерних презентацій та проектів).

2. Додаткову літературу (інформаційні джерела, довідники, літературні твори, періодичні видання, енциклопедії).

3. Роздатковий матеріал.

4. Наочні матеріали (портрети, репродукції, художній вернісаж із дитячих робіт, схеми (комп'ютерні), таблиці, виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва та ін.).

Документація вчителя

Календарно-тематичне планування.

Поурочні плани роботи.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів.

Діагностика художньо-естетичного розвитку учнів 9-11 класів та аналітичний самоконтроль.

План позаурочної виховної роботи з художньої культури.

Наочні матеріали: схеми, плакати, мультимедійні презентації, репродукції картин, споруд, скульптур, портрети видатних діячів, відеотека, фонохрестоматія.

Роздаткові матеріали:- тести до тематичного оцінювання (різнорівневі),

- тести та питання до індивідуального письмового опитування,

- питання до самостійних робіт, семінарів-практикумів, конференцій,

- картки із схемами, таблицями,

- опорні конспекти,

- уривки художніх творів,

- поезій,

- історичних подій тощо.

Сценарії виховних закладів, плани-конспекти відкритих уроків.

Матеріали узагальненого досвіду роботи.